[Advance in the study of radioepidemiology in occupational exposure of radiologists and radiation workers].

Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi

PubMedID: 9387605

Zhang JY. [Advance in the study of radioepidemiology in occupational exposure of radiologists and radiation workers]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 1996;17(6):363-6.
An abstract is not available