[In Process Citation].

Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke

PubMedID: 27094652

Moksnes KE. [In Process Citation]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(7):590.
An abstract is not available. Please access the article through the links below.