[In Process Citation].

Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke

PubMedID: 27143450

Helgeland J, Narbuvold H. [In Process Citation]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(8):689-90.
An abstract is not available. Please access the article through the links below.