Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke

PubMedID: 28383243

Granlund Å. . Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(7):564.
An abstract is not available. Please access the article through the links below.